- Reklama -zprávy

Zaměstnanost není klíčem k ekonomickému růstu

Date:

Share:

Klíčovou hnací silou ekonomického růstu není stav trhu práce jako takového. Snižování nezaměstnanosti bez řešení otázky úspor nezvýší hospodářský růst. Právě úspory jsou klíčové při rozšiřování a zkvalitňování výrobní struktury. S rozšířenou a posílenou výrobní strukturou lze zajistit silnější ekonomický růst.

Z fondu úspor se financuje zlepšení a rozšíření infrastruktury. Vylepšená a rozšířená infrastruktura umožňuje zvýšit produkci konečného zboží a služeb potřebných k udržení a podpoře života a blahobytu jednotlivců. Pokud by byla zaměstnanost hnacím faktorem ekonomického růstu, pak by dávalo velký smysl co nejdříve odstranit nezaměstnanost vytvořením nejrůznějších programů zaměstnanosti. Tvůrci politik by se například mohli řídit radami Johna Maynarda Keynese a zaměstnat jednotlivce při aktivačních pracích. Jelikož vláda není entitou vytvářející bohatství, aby mohla financovat programy zaměstnanosti, musela by odklonit bohatství od tvůrců bohatství k různým jednotlivcům, kteří budou zaměstnáni ve vládních programech zaměstnanosti. K tomuto odklonu bohatství zpravidla dojde buď prostřednictvím různých daní a odvodů, nebo prostřednictvím peněžního čerpání.

Politika odklonu bohatství vede k vyčerpání zásoby úspor. Zaměstnávání jednotlivců v různých činnostech, které nevytvářejí bohatství, které vyžadují transfery bohatství z činností generujících bohatství, podkopává tvůrce bohatství. To následně oslabuje proces vytváření bohatství a následně podkopává vyhlídky na skutečný ekonomický růst.

Nezaměstnanost jako taková se dá poměrně jednoduše snižovat osvobozením trhu práce od manipulací ze strany vlády. Na nerušeném trhu práce si každý jednotlivec, který chce pracovat, bude moci najít práci za běžnou mzdu pro jeho konkrétní dovednosti. Je zřejmé, že pokud jednotlivec požaduje plat nesouvisející s trhem a není připraven přestěhovat se na jiná místa, není zaručeno, že si najde práci. Volný trh práce časem zajistí, že každý jednotlivec vydělává v souladu s hodnotou produktu, který vytvořil. Jakákoli odchylka od hodnoty jeho příspěvku uvádí do pohybu korekční konkurenční síly.

V konečném důsledku pro blaho jednotlivců není důležité to, že jsou zaměstnáni, ale jejich kupní síla, pokud jde o zboží a služby, na které vydělávají. Výdělečná síla jednotlivců, jsou-li všechny ostatní věci nezměněna, závisí na infrastruktuře, kterou provozují. Čím lepší infrastruktura, tím větší výkon může jednotlivec generovat. Vyšší výkon znamená, že pracovník může získat vyšší mzdu.

Měnové pumpování centrální bankou, které má údajně pomoci pracovníkům zlepšit jejich životní úroveň, dosahuje přesného opaku. Uvolněná měnová politika podkopává fond úspor. To zase oslabuje schopnost tvůrců bohatství zlepšovat infrastrukturu. Výsledkem je, že produktivita pracovníků se dostává pod tlak a jejich schopnost dosáhnout na vyšší mzdy se oslabuje.

Kromě toho uvolněná měnová politika s časovým zpožděním zvyšuje ceny zboží a služeb, čímž narušuje kupní sílu výdělků pracovníků.

Zvyšuje růst mezd ceny zboží?
Někteří ekonomové jsou toho názoru, že v současnosti pozorované zrychlení dynamiky indexu spotřebitelských cen (CPI) je reakcí na zvýšení dynamiky mezd jednotlivců. Zdá se, že viditelná korelace mezi ročním tempem růstu CPI a ročním tempem růstu mezd zpožděním o čtyři měsíce podporuje názor, že mzdy jsou důležitou hybnou silou hybnosti CPI. Ale statistické korelace mohou tento jev jen popsat, nikoli vysvětlit. Abychom to vysvětlili, musíme stanovit definici toho, co jsou ceny a mzdy.

Cena zboží a cena práce je částka peněz zaplacená za jednotku zboží a za hodinu práce. Pokud jsou všechny ostatní věci nezměněny, zvýšení peněžní zásoby znamená, že jednotlivci mohou utratit více peněz za zboží a služby. To znamená zvýšení cen zboží a růst mezd. K vytvoření základu pro nízkou cenovou inflaci se tedy nevyžaduje snížení mezd pracovníků, ale to, aby centrální banka upustila od své uvolněné měnové politiky.

Zaměstnanost není klíčem k ekonomickému růstu

Kolik stojí snižování nezaměstnanosti?
Když se ekonomika dostane do recese a míra nezaměstnanosti začne růst, většina komentátorů zastává názor, že je povinností vlády a centrální banky zakročit proti ní. Někteří komentátoři jsou toho názoru, že snížení nezaměstnanosti bude bezplatné, protože nezaměstnaní jednotlivci jsou nečinní. Podle Paula Krugmana, pokud zařadíte 100 000 nezaměstnaných do pracovního procesu, aby kopali kanály, nesp

━ nové příběhy

Jak se vypořádat s vyhořením

Vyhoření nás může doběhnout v mnoha oblastech života, nicméně v profesní oblasti je to možná nejběžnější. Snažíme se podat co nejlepší výkony, uživit rodinu, potěšit svého šéfa, a tak pracujeme na dvě stě procent a...

Surrealistické obrazy

Surrealismus je umělecký směr, který se zrodil ve Francii. Vycházel z dadaismu, který symbolizoval Goya, Bosh nebo Arcimbola. Zabývá se snovými fantaziemi, které jsou...

Plazmový řezací stroj – efektivní nástroj pro dělení různých materiálů

Plasmová řezačka nabízí skvělé vlastnosti, které oceníte při řezání materiálů. Je vhodná pro dělení různých materiálů, přičemž je efektivní a precizní. Ve srovnání s jinými...

Kde mi půjčí, když jsem důchodce a potřebuji peníze ihned?

Na trhu je nepřeberné množství bankovních i nebankovních společností, které se neustále perou o nové zákazníky. Avšak o klienty z takzvané rizikové skupiny je již...

Kvalitní betonové stěrky Microbond

Dekorativní a dekorační pohledová stěrka Microbond je stěrka na bázi mikrocementu, které poskytuje moderní a nadčasové řešení, nejen při požadavku na vzhled pohledového betonu,...
- Komerční sdělení -pr článek