- Reklama -zprávy

Využití energie z obnovitelných zdrojů

Date:

Share:

Obnovitelné zdroje energie jsou důležitou součástí budoucího energetického mixu. Oproti tradičním fosilním palivům nabízejí řadu výhod, včetně menšího dopadu na životní prostředí, větší bezpečnosti dodávek a nižších nákladů. Existuje řada různých obnovitelných zdrojů energie, z nichž se každý dá využít jinak.

Obnovitelné zdroje

Využívání obnovitelných zdrojů energie se v posledních letech výrazně zvýšilo, jelikož klesly náklady na technologie obnovitelných zdrojů energie a naopak vzrostly obavy ze změny klimatu, energetické bezpečnosti a znečištění ovzduší.

V roce 2018 se energie z obnovitelných zdrojů podílela na 17,5 % celosvětové konečné spotřebě energie a 25,5 % na celosvětové výrobě elektřiny. Hlavními zdroji obnovitelné energie jsou vítr, slunce, biomasa a vodní energie.

Důvodů pro rostoucí využívání obnovitelné energie je mnoho. Obnovitelná energie je čistý zdroj energie, který nevypouští skleníkové plyny, jež jsou hlavní příčinou změny klimatu. Obnovitelná energie je také bezpečným zdrojem energie, protože nepodléhá stejným geopolitickým rizikům jako fosilní paliva.

Tato energie je navíc stále dostupnější, protože náklady na technologie obnovitelné energie neustále klesají. Náklady na solární fotovoltaické panely klesly od roku 2010 o více než 90 %, zatímco náklady na větrné turbíny se od roku 2010 snížily přibližně o 50 %.

Rostoucí využívání obnovitelných zdrojů energie však naráží na řadu problémů. Hlavním problémem je nestálost obnovitelných zdrojů energie, jako je větrná a solární energie. To znamená, že obnovitelné zdroje energie nemohou zajistit stálou dodávku energie, což je může činit méně spolehlivými než fosilní paliva.

Další výzvou je potřeba značných investic do infrastruktury obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární fotovoltaické elektrárny a větrné turbíny. Tyto investice jsou často dražší než investice do infrastruktury pro fosilní paliva.

Navzdory těmto výzvám se očekává, že využívání obnovitelné energie bude v nadcházejících letech nadále růst, protože se svět snaží přejít na nízkouhlíkové hospodářství. Dále k tomu také přispívá i neustálé zdražování energií.

Typy obnovitelných zdrojů

Pokud jde o energii, existuje mnoho možností. Jaká je však nejlepší volba pro vás a životní prostředí? Zde jsou některé z nejoblíbenějších možností obnovitelných zdrojů energie, které můžete zvážit.

Solární energie

Jednou z nejoblíbenějších možností obnovitelné energie je solární energie. Solární fotovoltaická energie je energie, která je zachycována ze slunce a přeměněna na elektřinu.

Solární panely jsou obvykle namontovány na střechách a shromažďují sluneční světlo po celý den. Toto sluneční světlo se pak přeměňuje na elektřinu, kterou lze použít k napájení vašeho domu. Solární energie je čistá, obnovitelná a účinná volba. Nejen tyto výhody využívání fotovoltaiky lákají čím dál tím více lidí k jejich pořízení.

Větrná energie

Další oblíbenou možností obnovitelné energie je větrná energie. Větrná energie vzniká využitím větru pomocí turbín. Tyto turbíny jsou obvykle umístěny na otevřených místech, jako jsou zemědělská pole nebo podél horských hřebenů. Vítr roztáčí turbíny, které pak vyrábějí elektřinu.

Na svůj pozemek můžete nainstalovat malou větrnou turbínu, která bude vyrábět elektřinu pro váš dům. Větrnou energii můžete také využít k vytápění domu nebo ohřevu vody. Můžete si taktéž postavit vlastní větrnou turbínu nebo najít společnost, která prodává větrné turbíny a další výrobky pro větrnou energii.

Vodní energie

Vodní energie je další možností obnovitelné energie, která se stává stále populárnější. Vodní energie vzniká využitím vody z přehrad k výrobě elektřiny. Voda protéká turbínami, které se otáčejí a vyrábějí elektřinu.

Zde je několik způsobů, jak můžete využít energii vody, abyste ušetřili peníze a snížili svou uhlíkovou stopu.

  1. Investujte do úsporné sprchové hlavice. Úsporná sprchová hlavice může množství vody snížit až o 50 %. Nejenže ušetříte samotnou vodu, ale ušetříte také na účtu za vodu.
  1. Používejte sud na dešťovou vodu, který slouží k zachycování dešťové vody. Tuto vodu pak můžete použít na zalévání rostlin nebo mytí auta.
  1. K sušení prádla používejte šňůru na prádlo. Sušení prádla na šňůře nespotřebovává žádnou energii a je pro vaše oblečení mnohem lepší než používání sušičky.
  1. Při čištění zubů vypínejte vodu. Tento jednoduchý trik vám může ušetřit několik litrů vody denně.
  1. Opravte všechny netěsnící místa, kudy protéká voda. Netěsnící kohoutek může denně vyplýtvat zbytečné množství vody. Opravou netěsností ušetříte vodu a opět také peníze.

Geotermální energie

Geotermální energie je další možností obnovitelné energie, jejíž obliba roste. Geotermální energie vzniká využitím tepla ze zemského jádra. Toto teplo se pak využívá k výrobě elektřiny.

Geotermální systémy lze použít jak v novostavbách, tak ve stávajících domech. Využívají se pro stálou teplotu země ke chlazení a vytápění domu. V zimě tepelné čerpadlo přenáší teplo ze země do vašeho domu a v létě přenáší teplo z vašeho domu do země.

Energie z biomasy

Energie z biomasy je další možností obnovitelné energie, která je stále populárnější. Tato energie vzniká využitím organických materiálů, jako je například dřevo, k výrobě elektřiny. Tyto materiály se spalují v elektrárně, kde vzniká pára. Pára se pak používá k výrobě elektřiny.

Zde je několik tipů, jak můžete biomasu ve své domácnosti využívat:

  • K vytápění vašeho domova používejte kamna na dřevo nebo krb
  • Využívejte biomasu k výrobě elektřiny
  • Používejte biomasu k výrobě teplé vody
  • Používejte biomasu k vaření jídla
  • Používejte biomasu k ohřevu bazénu nebo vířivky

To jsou jen některé z nejoblíbenějších možností obnovitelné energie. Pokud jde o výběr nejlepší možnosti pro vás, je důležité si ujasnit, jaké jsou vaše potřeby a potřeby životního prostředí a také preference.

Fotovoltaika

Mezi hlavní výhody využití fotovoltaiky patří především to, že se jedná o čistý a obnovitelný zdroj energie. Fotovoltaika je přímá přeměna slunečního světla na elektřinu.

Solární panely složené z fotovoltaických článků se používají k napájení všeho od malých elektronických zařízení až po celé budovy. Neprodukují emise ani neznečišťují životní prostředí. Kromě toho je údržba fotovoltaiky poměrně snadná a levná.

Při výběru fotovoltaiky je dobré položit si několik otázek. Především to, co od fotovoltaiky chcete a co očekáváte. Chcete ohřívat vodu? Nebo topit? Či nabíjet elektromobil? Nebo chcete být dokonce nezávislí na dodávkách elektřiny od distributora? To všechno totiž bude výši vaší investice významně ovlivňovat. Jisté ale je, že byste měli dostat dotaci od státu ve výši až 200 000,- Kč.

Je velmi důležité ujasnit si zadání pro dodavatele a také si zjistit, jak dlouho celý proces konfigurace systému potrvá. Nicméně výběr spolehlivého dodavatele fotovoltaických systémů je opravdu podstatný. Ten totiž může do velké míry ovlivnit rychlost, kvalitu i cenu pořízení tohoto systému.

Výběr toho nejvhodnějšího

Při rozhodování o tom, která z možností obnovitelných zdrojů energie je pro váš dům nejvhodnější, musíte myslet na několik věcí. První z nich je cena systému. Například instalace solárních panelů může být poměrně nákladná, takže se musíte ujistit, že si počáteční investici můžete dovolit.

Další věcí, kterou je třeba zvážit, jsou dlouhodobé náklady na systém. Údržba solárních panelů nemusí být tak nákladná jako údržba větrných turbín, takže se musíte rozhodnout, zda vám dlouhodobé náklady vyhovují a jsou to pravé pro vás.

Třetí věcí, kterou je třeba zvážit, je prostor, který máte k dispozici. Solární panely lze instalovat na střechu vašeho domu, ale zaberou určitý prostor. Pokud máte malý dům, je možné, že na instalaci solárních panelů nebudete mít dostatek místa.

Nakonec musíte vzít v úvahu i klima ve vaší oblasti. Solární panely fungují nejlépe ve slunečném podnebí, takže pokud žijete v oblasti, kde je celý rok zamračeno, je vhodné zvážit jinou možnost.

Daniela Vaková, obsahový a SEO specialista

━ nové příběhy

Úplněk

Úplněk je nejen kosmickým jevem, ale také významným symbolem v duchovním světě. V mnoha kulturách a náboženstvích má úplněk své místo a znamená mnoho...

Gekon obrovský

Gekon obrovský, známý také jako Gekko gecko, je druh gekona, který patří mezi největší druhy gekonů. Tito gekoni jsou původem z tropických oblastí jihovýchodní...

Hobit

Hobit, aneb tam a zpět je epický příběh o hrdinské cestě za dobrodružstvím, která končím získáním velkého pokladu. Objevují se zde hobiti, trpaslíci a...

Porovnání spotřebitelských cen 2017-2022: Česko vs Estonsko

Inflace v roce 2022 zlomila veškeré rekordy skoro ve všech evropských státech. Rostou ceny vstupů, podražují energie, k navýšení došlo i u výrobních nákladů...

Jak se vypořádat s vyhořením

Vyhoření nás může doběhnout v mnoha oblastech života, nicméně v profesní oblasti je to možná nejběžnější. Snažíme se podat co nejlepší výkony, uživit rodinu, potěšit svého šéfa, a tak pracujeme na dvě stě procent a...
- Komerční sdělení -pr článek