- Reklama -zprávy

Chybí systém, který by u nás chránil oběti násilí, říká slovenská odbornice

Date:

Share:

Uvedla to v rozhovoru pro agenturu SITA ředitelka neziskové organizace Centrum Sluníčko Mariana Kováčová.

V systému podle ní chybí především propojení mezi jednotlivými resorty, chybí specialisté v jednotlivých oborech – policisté, vyšetřovatelé, soudci, sociální pracovníci, psychologové, speciální pedagogové a dostatečná síť poradenských a specializovaných pobytových center pro oběti násilí.

„Obětem není zajištěna dostupná pomoc, na kterou mají ve smyslu platných zákonů nárok, chybí dostatečné finanční zabezpečení specializovaných poradenských i rezidenčních center pro oběti násilí. Z těchto důvodů nevznikají nové ai ty, které vznikly, spíše jen přežívají,“ přízvukovala.

Dodala, že absentuje i propojení jednotlivých zákonů tak, aby se mohly dostat oběti ke smysluplným službám, ochraně a podpoře.

Uvítala by především funkční finančně stabilizovaný, propojený multidisciplinární a dostupný systém podpory a ochrany obětí týrání.

U příležitosti Mezinárodního dne OSN na podporu obětí týrání, který si připomínáme dnes, Kováčová zdůraznila, že je třeba upozorňovat na potřebu systematické prevence, a to již od útlého věku dětí.

„V současnosti díky novelizaci zákona o sociálněprávní ochraně dětí ao sociální kuratele od ledna postupně vznikají Centra pro děti a rodiny, která mohou významným způsobem pomoci právě v oblasti identifikace dětí, které trpí násilím. Zatím jsme však jen v začátcích,“ podotkla.

Problémem, na který veřejnost dlouhodoběji upozorňuje, stále zůstává nedostatek specializovaných výslechových místností pro dětské oběti týrání a také legislativně zakotvené speciální postavení dětských obětí násilí v trestním řízení.

„V současnosti je například dítě vyslýcháno v jedné místnosti tváří ke kameře, kde je spolu s ním přibližně čtyři až pět pro něj neznámých osob, před kterými má mluvit detailně například o sexuálním zneužívání. V tomto kontextu lze mluvit o druhotném týrání dítěte systémem,“ zdůraznila.

Na tento problém vícekrát upozorňovala i veřejná ochránkyně práv Mária Patakyová. Prezídium Policejního sboru nedávno slíbilo postupné přibývání nových speciálních místností a součástí má být i školení policistů.

V poslední době v případě žen převažuje závažné dlouhodobé psychické násilí a jak uvedla Kováčová, u nezletilých dětí se setkáváme častěji se sexuálním zneužíváním as prodejem mladých 12letých romských dívek za nevěsty.

„Pokud totiž vycházíme z různých výzkumů, každá pátá žena je týrána, v rámci Evropy je každé páté dítě sexuálně zneužíváno a také slovenské výzkumy dokazují, že násilí páchané na dětech je poměrně častý jev a určitě by si zasloužila výzkumy i oblast násilí páchaného na seniorech ,“ přiblížila.

Podle údajů centra v roce 2018 nejčastější formou týrání žen bylo psychické týrání, následovalo fyzické a sexuální násilí. Dítě jako svědek násilí byla nejčastější forma násilí páchaného na dětech, následovalo podezření z psychického násilí, podezření z fyzického násilí a podezření ze sexuálního zneužívání.

Centrum Sluníčko poskytuje sociální, právní, psychologické, speciálně-pedagogické poradenství, zajištění bezpečného místa a ochrany obětí domácího a rodově podmíněného násilí, doprovázení, právní zastupování či specializovanou odbornou pomoc dětským obětem.

Bez této pomoci často oběť neumí odejít od násilníka a nedokáže nastartovat nový život bez násilí. Kováčová také ozřejmila, že se jim podařilo ve spolupráci s více partnery vytvořit původní preventivní program pod názvem KOZMO a jeho dobrodružství, který je zaměřen na prevenci násilí na dětech a mezi dětmi.

━ nové příběhy

Jak se vypořádat s vyhořením

Vyhoření nás může doběhnout v mnoha oblastech života, nicméně v profesní oblasti je to možná nejběžnější. Snažíme se podat co nejlepší výkony, uživit rodinu, potěšit svého šéfa, a tak pracujeme na dvě stě procent a...

Surrealistické obrazy

Surrealismus je umělecký směr, který se zrodil ve Francii. Vycházel z dadaismu, který symbolizoval Goya, Bosh nebo Arcimbola. Zabývá se snovými fantaziemi, které jsou...

Plazmový řezací stroj – efektivní nástroj pro dělení různých materiálů

Plasmová řezačka nabízí skvělé vlastnosti, které oceníte při řezání materiálů. Je vhodná pro dělení různých materiálů, přičemž je efektivní a precizní. Ve srovnání s jinými...

Kde mi půjčí, když jsem důchodce a potřebuji peníze ihned?

Na trhu je nepřeberné množství bankovních i nebankovních společností, které se neustále perou o nové zákazníky. Avšak o klienty z takzvané rizikové skupiny je již...

Kvalitní betonové stěrky Microbond

Dekorativní a dekorační pohledová stěrka Microbond je stěrka na bázi mikrocementu, které poskytuje moderní a nadčasové řešení, nejen při požadavku na vzhled pohledového betonu,...
- Komerční sdělení -pr článek